WARTO WIEDZIEĆcechuje bezpieczeństwo i dobra jakość

JAK PODŁĄCZYĆ BUTLE

 • Usuń plombę foliową.
 • Sprawdź czy zawór butli jest zamknięty.
 • Odkręć plastikową zaślepkę.
 • Sprawdź, czy przy wylocie zaworu znajduje się gumowa uszczelka. Jeśli stan uszczelki budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się z dostawcą i poproś o jej wymianę
 • Przykręć nakrętkę reduktora do zaworu.
 • Po dokręceniu nakrętki reduktora, odkręć zawór i sprawdź szczelność połączenia za pomocą wody z mydłem (wystarczy spryskać miejsce łączenia).
 • Powoli otwórz zawór butli.
 • BEZPIECZEŃSTWO

  Gaz płynny jest substancją palną, ale nie wybuchową. Dopiero po zmieszaniu z powietrzem lub tlenem, jeśli nastąpi zapłon, spala się wybuchowo. Faza gazowa gazu płynnego jest cięższa od powietrza, w przypadku wycieku gromadzi się w najniżej usytuowanych wgłębieniach terenu.
  W PRZYPADKU WYCIEKU GAZU W POMIESZCZENIU ZAMKNIĘTYM:
  W przypadku stwierdzenia wyczuwalnego zapachu gazu, mogącego wskazywać na wyciek należy:
    ZAKRĘCIĆ ZAWÓR NA BUTLI
    ODŁĄCZYĆ BUTLĘ OD URZĄDZENIA
    WYNIEŚĆ NA ZEWNĄTRZ
    UMIEŚCIĆ W POZYCJI STOJĄCEJ NA WOLNYM POWIETRZU
   OTWORZYĆ WSZYSTKIE OKNA I DRZWI W CELU PRZEWIETRZENIA POMIESZCZEŃ
    SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DOSTAWCĄ

 • W ZGODZIE Z NATURĄ

  Gaz płynny w najmniejszym stopniu obciąża środowisko, w którym żyjemy - i to w całym procesie jego przetwarzania- od wydobycia, aż do momentu spalenia. Podczas spalania gazu płynnego wydzielają się znacznie mniejsze, niż w przypadku innych źródeł energii, ilości dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenków azotu.
  Spalanie gazu płynnego nie przyczynia sią do powstawania kwaśnych deszczy oraz ogranicza postęp efektu cieplarnianego. Emisja dwutlenku węgla jest 1,5 razy mniejsza niż w przypadku innych paliw płynnych i 2 razy mniejsza niż w przypadku paliw stałych.

Potrzebujesz gazu do firmy, do domu?

Zapewniamy gaz najwyższej jakości i najlepszym dla Państwa terminie!Zamów

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ GAZÓW, KONKURENCYJNE CENY, DZIERŻAWA BUTLI I KONTENERÓW, TRANSPORT DO KLIENTA

sm.com" title="Exprism">Exprism and Grafiweb.

w górę